Londyn Najnowszy brytyjski projekt badawczy ServCity, poświęcony usługom mobilności autonomicznej, wszedł w ważny etap testów na ulicach Londynu. Jego celem jest udzielenie wsparcia aglomeracjom, by lepiej wykorzystywały najnowsze technologie samochodów autonomicznych, z powodzeniem integrując je w złożonym środowisku miejskim. ServCity jest współfinansowane ze środków rządowych i branżowych. Brytyjski Fundusz Inteligentnej Mobilności (Intelligent Mobility Fund), wynoszący 100 mln. funtów, zarządzany jest przez Centrum Połączonych i Autonomicznych Pojazdów (CCAV) i wykorzystywany przez agencję innowacyjności Zjednoczonego Królestwa (Innovate UK). W ciągu trzech lat sześciu partnerów projektu – Nissan, Connected Places Catapult, TRL, Hitachi Europe, Uniwersytet w Nottingham oraz SBD Automotive – będzie pracować nad standardem, który ma umożliwić autonomicznym pojazdom pokonywanie przeszkód na drodze, co przyczyni się do szybszego ich wdrożenia w brytyjskich miastach.

Po miesiącach prac rozwojowych, symulacji i prób na prywatnych torach testowych, projekt ServCity wszedł w fazę, w której Połączony i Autonomiczny Samochód (CAV) ServCity testowany jest na ulicach Londynu w Smart Mobility Living Lab (SMLL), którego siedziba znajduje się w Greenwich. Samochód CAV ServCity, zbudowany w październiku 2021 r. na bazie w 100% elektrycznego Nissana LEAF, zostanie poddany testom w złożonym środowisku miejskim – w samym centrum Londynu. ServCity użyje całego potencjału laboratorium SMLL, wykorzystując czujniki krawędzi jezdni i moc obliczeniową, w celu stworzenia współpracującej infrastruktury, która rozwinie sytuacyjną świadomość samochodu CAV.

Dzięki połączeniu symulacji testowych, badań nad doświadczeniami użytkowników końcowych i testów w rzeczywistych warunkach drogowych, ServCity dostarczy informacji na temat możliwości wykorzystania potencjału przyszłych rozwiązań z zakresu mobilności w miastach i przyspieszy ich wdrożenie. ServCity skupia się na trzech głównych obszarach, jakimi są technologia, ludzie oraz skalowalność, i ma na celu zagwarantowanie możliwie najbardziej intuicyjnego oraz wysoce angażującego doświadczenia użytkownika.

Projekt ten, który otrzymuje wsparcie ze środków rządowych, nie tylko pomoże uczynić samochody autonomiczne bardziej przyjaznymi dla użytkownika, ale również da mu pewność, że pojazd będzie mógł szybko i w bezpieczny sposób zareagować na wszystkie wyzwania ruchu ulicznego.

Bob Bateman, menedżer projektu ServCity w Nissanie, powiedział: „Rozpiera nas niesamowita duma z faktu, że możemy być częścią projektu ServCity. Jesteśmy również bardzo podekscytowani próbami samochodów testowych – w 100% elektrycznych Nissanów LEAF. Nasza Strategia Inteligentnej Mobilności dąży do wdrożenia mobilności przyszłości – bardziej elektrycznej, autonomicznej i połączonej. Nie możemy doczekać się współpracy z partnerami ServCity przy realizacji tego celu”.

Edward Mayo, menedżer projektu w Connected Places Catapult, powiedział: „Connected Places Catapult wspiera organizacje w wykorzystaniu nowopowstających technologii i tworzeniu nowych usług. ServCity to idealny przykład wykorzystania tego podejścia do wdrożenia autonomicznych pojazdów na szeroką skalę, aby usprawnić przemieszczanie się osób i towarów oraz aby inteligentna mobilność stała się faktem. Rozpoczęcie testów w Londynie to dla projektu ServCity ważny kamień milowy”.

Lucien Linders, dyrektor generalny SMLL, dodał: „TRL, światowy lider w kreowaniu transportu przyszłości, dąży do opracowania bezpiecznych systemów, które będą dostępne dla każdego. Należące do TRL Smart Mobility Living Lab (Laboratorium Inteligentnej Mobilności w Rzeczywistych Warunkach – SMLL) służy do testowania samochodów w rzeczywistych warunkach miejskich. Infrastruktura czujników krawędzi jezdni i inne rozwiązania wspierają rozwój procesów obsługi samochodów CAV w celu zbudowania lepszej, współdzielonej świadomości sytuacyjnej. Flagowy ośrodek testów miejskich CAM Testbed w Londynie ma unikatowe możliwości sprawdzania jakości usług mobilności przyszłości w celu przygotowania ich do komercyjnego wdrożenia. Jesteśmy niezmiennie dumni z możliwości udostępnienia naszej wiedzy specjalistycznej na potrzeby przełomowego projektu ServCity i współpracy z jego partnerami”.

Nick Blake, główny strateg ds. innowacyjności w Hitachi Europe, wyjaśnił: „Zespół europejskiej grupy ds. badań i rozwoju firmy Hitachi koncentruje się na rozwiązywaniu złożonych wyzwań technicznych, które stawia przed nami jazda autonomiczna w zatłoczonych miastach. Nasza rola w projekcie ServCity polega na opracowaniu technologii pozwalającej przewidywać i bezpiecznie reagować na innych uczestników ruchu drogowego, takich jak piesi, rowerzyści i samochody. Ponadto, opracowujemy precyzyjne i niezawodne rozwiązania lokalizacyjne”.

Gary Burnett, przewodniczący zespołu ds. czynnika ludzkiego w transporcie, wchodzącego w skład grupy badawczej zajmującej się zachowaniami człowieka na Uniwersytecie w Nottingham dodał: „Nasz zespół wnosi duże doświadczenie w badaniach i analizie zachowań użytkowników, przydatne w ocenie interakcji człowieka z maszyną. Jesteśmy bardzo podekscytowani naszym udziałem i rolą w projekcie ServCity, w ramach którego tworzymy teorie, modele oraz metody związane z doświadczeniami użytkowników – pasażerów pojazdów. Zadbamy o to, by projekt i rozwój usług samochodów autonomicznych skupiał się na użytkowniku i naprawdę odpowiadał na jego potrzeby”.

Andrew Hart, dyrektor SBD Automotive, wyjaśnił: „Taksówki-roboty mają szansę zrewolucjonizować mobilność zarówno dla klientów, jak i samych miast, w których będą się poruszać. Doświadczenie użytkownika znajduje się w samym centrum tej transformacji, ponieważ operatorzy będą musieli znaleźć równowagę między oczekiwaniami klientów, a ograniczeniami technologicznymi w rzeczywistych warunkach. SBD jest dumne, że może być częścią projektu ServCity i wnieść do niego zdobywane przez dziesięciolecia praktyczne doświadczenia we współpracy z producentami samochodów w celu opracowania i przetestowania różnych podejść, które pozwolą zaoferować płynne doświadczenie jazdy autonomiczną taksówką”.

###

ServCity

ServCity wykorzystuje zintegrowane podejście w celu rozwiązania licznych wyzwań związanych z wprowadzeniem autonomicznych pojazdów do miast. Wdrożenie nowych usług mobilności nie uda się, jeśli zostanie zrealizowane metodą silosową. Jest zbyt wiele zależności i czynników, które pozostają poza obszarem zainteresowania dostawców, by każdy prowadził swoje prace niezależnie. Właśnie dlatego usługi autonomicznej mobilności wymagają skoordynowanego podejścia. Naszym celem jest opracowanie standardu obejmującego wnioski i wytyczne oraz pokazującego, jak usługi autonomicznej mobilności mogą stać się dla wszystkich ludzi częścią codziennego doświadczenia w miastach. Wyniki naszych badań dostarczają praktycznych wskazówek dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki, dysponentów budżetów, dostawców usług transportowych, technologii oraz każdego, kto może odegrać rolę w tworzeniu mobilności przyszłości.

www.servcity.co.uk

 

Nissan w Europie

Nissan projektuje, konstruuje i produkuje w Europie samochody, które są dopasowane do potrzeb tutejszych konsumentów. Marka wprowadziła na rynek pionierskie crossovery Qashqai i Juke oraz Nissana LEAF – pierwszy w 100% elektryczny samochód produkowany na skalę masową. Dążąc do osiągnięcia celu, jakim jest zerowa emisja zanieczyszczeń i liczba ofiar śmiertelnych na drogach, oraz przyjmując kompleksowe podejście do przyszłościowej mobilności, Nissan proponuje nową wizję sposobu produkcji, zasilania i prowadzenia samochodów oraz ich integracji ze społeczeństwem. Niedawno ogłoszone utworzenie hubu produkcyjnego Nissana EV36Zero w Wielkiej Brytanii będzie stanowić wsparcie w realizacji zobowiązania marki do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku. Hub będzie miejscem produkcji samochodów elektrycznych i akumulatorów, w 100% zasilanym energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Więcej informacji na temat naszych produktów, usług i zaangażowania na rzecz zrównoważonej mobilności znajdziesz na stronie www.nissan.pl. Zapraszamy także na nasze konta w serwisach Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oraz do oglądania najnowszych materiałów wideo na YouTube.

 

TRL Limited

TRL to międzynarodowy ośrodek innowacyjności w transporcie i mobilności. Dostarcza wiodące na świecie rozwiązania badawcze, technologiczne i programistyczne dla różnorodnych gałęzi transportu naziemnego i powiązanych z nimi branż, którym zależy na inteligentnych, nowoczesnych rozwiązaniach w dziedzinie mobilności. TRL działa w sposób niezależny od rządu, przemysłu i środowisk naukowych oraz pomaga tworzyć globalne systemy transportowe – bezpieczne, czyste, przystępne, przyjazne i wydajne. Utworzony w 1933 roku przez rząd brytyjski pod nazwą Laboratorium Badań Transportowych Zjednoczonego Królestwa, TRL został następnie sprywatyzowany w 1996 roku. Obecnie TRL obsługuje ponad 1000 klientów ze 145 krajów, przyczyniając się do pozytywnych zmian społecznych i ekonomicznych na całym świecie. Główne obszary know-how ośrodka obejmują zarządzanie zasobami infrastrukturalnymi i technologiami, inteligentne systemy transportowe oraz kierujące ruchem, zrównoważoną i zdrową mobilność, badania nad inżynierią i technologią bezpieczeństwa samochodów, śledztwa dotyczące poważnych wypadków oraz naukę o bezpieczeństwie i wpływie zachowań człowieka na bezpieczeństwo.

TRL dokonuje strategicznych inwestycji, realizuje przełomowe badania i dostarcza innowacji związanych z:

·       Połączonymi i autonomicznymi pojazdami

·       Technologiami zapewniającymi ultraniską emisję

·       Usługami współdzielonej mobilności

·       Informacjami na temat inteligentnych zasobów

·       Big data, uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją

TRL ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, niemal 1/3 jego działalności stanowią usługi świadczone dla organizacji zagranicznych. Międzynarodowa działalność spółki obejmuje w głównej mierze Europę, Indie, Afrykę, Bliski Wschód oraz dalsze kraje Wspólnoty Narodów i opiera się na strategicznej współpracy w Ameryce Północnej oraz rejonie Azji i Pacyfiku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.trl.co.uk

Zapraszamy również na nasze konta w serwisach: Twitter | LinkedIn | YouTube.

 

Connected Places Catapult

Connected Places Catapult to brytyjski akcelerator innowacji dla miast, transportu i miejsc. Dostarczamy „innowacyjność jako usługę”, opracowaną w niezależny sposób, dla organów publicznych, firm oraz dostawców infrastruktury w celu stopniowej poprawy sposobu życia, pracy i podróżowania ludzi. Przekazujemy przedsiębiorstwom i liderom sektora publicznego wyniki najbardziej zaawansowanych badań, które stymulują innowacyjność i pozwalają tworzyć nowe rynki. Prowadzimy demonstratory technologii i akceleratory dla MŚP pomagające skalować nowe rozwiązania zwiększające wzrost i dobrobyt oraz przyczyniające się do rezygnacji z węgla.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: cp.catapult.org.uk

Zapraszamy również na nasze konta w serwisach: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube

Zapytania prasowe i medialne prosimy kierować do zespołu ds. komunikacji Connected Places Catapult, osoba kontaktowa: Natasha Moore (natasha.moore@cp.catapult.org.uk)

 

Hitachi Europe Ltd.

Hitachi Europe Ltd., spółka zależna Hitachi, Ltd., ma swoją siedzibę w Buckinghamshire w Wielkiej Brytanii. Firma skupia się na działalności w zakresie innowacji społecznych – dostarcza innowacji, które odpowiadają na wyzwania stojące przed społeczeństwem. Hitachi Europe i jej spółki zależne oferują szeroką gamę systemów informacyjnych i telekomunikacyjnych, systemy kolejowe, systemy zasilania i przemysłowe, komponenty i urządzenia przemysłowe, systemy samochodowe, dobra konsumpcyjne oraz produkty przeznaczone na rynek mediów cyfrowych. Spółki prowadzą działalność oraz posiadają ośrodki badawczo-rozwojowe w całym regionie EMEA. Hitachi jest głównym partnerem COP26 i odgrywa wiodącą rolę w działaniach na rzecz dekarbonizacji społeczeństwa. Proponuje innowacyjne podejście do walki ze zmianami klimatu. Hitachi pragnie osiągnąć neutralność klimatyczną do 2030 roku i w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa do 2050 roku, wszędzie tam, gdzie prowadzi działalność.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.hitachi.eu.

 

Uniwersytet w Nottingham

Uniwersytet w Nottingham jest nastawiony na prężną działalność badawczą i ma bogate tradycje akademickie. Studiowanie na Uniwersytecie w Nottingham to doświadczenie odmieniające życie. Jesteśmy dumni z uwalniania potencjału naszych studentów. Zgodnie z wizją założyciela placówki, Sir Jessego Boota, jesteśmy pionierami. Dzięki takiemu nastawieniu udało nam się stworzyć kampusy w Chinach i Malezji – to część globalnie połączonej sieci edukacji, badań i innowacji. Uniwersytet zajmuje 103. miejsce w rankingu ponad 1000 instytucji na całym świecie i 18. miejsce w Wielkiej Brytanii w QS World University Rankings 2022. Dysponuje najnowocześniejszymi obiektami oraz oferuje inkluzywne zajęcia sportowe przeznaczone również dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu dwukrotnie w ostatnich trzech latach został uhonorowany tytułem Uniwersytetu Roku przez The Times i Sunday Times Good University Guide Sports. Po raz ostatni Uniwersytet zdobył ten tytuł w 2021 roku. Jak podaje REF 2014, zajmujemy 8. miejsce w Wielkiej Brytanii pod względem potencjału naukowego. Mamy sześć wysokiej klasy ośrodków badawczych, które pomagają zmieniać życie ludzi i świat. Jesteśmy również jednym z liczących się pracodawców i partnerem biznesu – lokalnie i na świecie. Wraz z Nottingham Trent University kierujemy inicjatywą Uniwersytetów dla Nottingham, która stanowi pionierski rodzaj współpracy, wykorzystujący połączony potencjał i obywatelską misję dwóch światowej klasy uniwersytetów w Nottingham oraz współpracuje z lokalnymi społecznościami i partnerami w celu powrotu do normalności i odbudowy po pandemii COVID-19.

 

SBD Automotive

SBD Automotive to międzynarodowa firma doradcza specjalizująca się w technologiach motoryzacyjnych. Dzięki niezależnym badaniom, znajomości branży i doradztwu, SBD Automotive od 25 lat pomaga producentom samochodów i ich partnerom w tworzeniu bardziej inteligentnych, bezpiecznych, połączonych i autonomicznych pojazdów. Dzięki reputacji firmy, dysponującej niezawodnymi danymi i oferującej profesjonalne doradztwo ekspertów, a także za sprawą umiejętności przyciągania i utrzymywania w swoich strukturach najbardziej utalentowanych specjalistów z branży, SBD Automotive posiada światową sieć lokalnych biur w kluczowych ośrodkach produkcji samochodów, m. in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Japonii, Ameryce Północnej, Chinach i Indiach.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy pod adres: www.sbdautomotive.com

Zapytania prasowe i medialne prosimy kierować do zespołu ds. marketingu w Wielkiej Brytanii.

chrisatkinson@sbdautomotive.com

Komunikat opublikowany przez Nissana