JOKOHAMA, Japonia (27 stycznia 2021 roku) – Nissan Motor Co., Ltd. wyznaczył cel neutralności węglowej w działalności spółki oraz w cyklu życia jej samochodów do 2050 roku1. W ramach podjętych działań do początku lat 30. wszystkie nowe samochody Nissana będą oferowane na kluczowych rynkach w wersjach z silnikiem elektrycznym.

Nissan będzie wprowadzał dalsze innowacje w zakresie elektryfikacji i technologii produkcyjnych, aby osiągnąć cele neutralności węglowej w następujących strategicznych obszarach:

·    Innowacji dotyczących akumulatorów, w tym technologii półprzewodnikowych i powiązanych, w celu opracowania konkurencyjnych cenowo i bardziej wydajnych samochodów elektrycznych;

·   Dalszego rozwoju zelektryfikowanych napędów e-POWER Nissana w celu osiągnięcia wyższej efektywności energetycznej;

·   Rozwoju ekosystemu wykorzystującego akumulatory w celu wspierania zdecentralizowanej, lokalnej produkcji energii elektrycznej przeznaczonej do zasilania budynków ze źródeł energii odnawialnej. Nissan aktywnie współpracuje z sektorem energetycznym w celu wspierania dekarbonizacji sieci energetycznych;

·   Wdrażania innowacyjnych rozwiązań w procesach produkcyjnych w celu zwiększania wydajności montażu samochodów, począwszy od inicjatywy Nissan Intelligent Factory. Spółka będzie starała się również osiągnąć wyższą wydajność w zakresie energii i materiałów, aby ułatwić realizację długoterminowych cele neutralności węglowej.

Jesteśmy zdeterminowani do współtworzenia bardziej neutralnego węglowo społeczeństwa i przyspieszenia globalnych działań ukierunkowanych na walkę ze zmianami klimatu” – powiedział CEO Nissana Makoto Uchida. „Nasza oferta samochodów zelektryfikowanych będzie rozszerzana na kolejne regiony świata, dzięki czemu Nissan przyczyni się w istotny sposób do zapewnienia neutralności węglowej. Będziemy nadal rozwijać innowacje, które mają wpływ na jakość życia oraz kontynuować pracę na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości dla każdego”.

Cele Nissana opierają się na zaplanowanych na wiele dekad programach na rzecz redukcji emisji i dostarczania technologii samochodów elektrycznych, które służą środowisku i społeczeństwu. Wysiłki na rzecz elektryfikacji i redukcji emisji Nissana wpisują się w cele paryskiego porozumienia klimatycznego oraz globalnych postępów w celu osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.

Ambicją Nissana jest także rozwinięcie wcześniejszych inicjatyw w ramach Zielonego Programu Nissana oraz ciągłe działania na rzecz minimalizowania śladu węglowego produktów i działalności spółki. Nissan wprowadził na rynek pierwszy na świecie samochód elektryczny dla każdego – model LEAF. Ten zeroemisyjny samochód sprzedał się do tej pory w 500 000 egzemplarzy. Nissan kontynuuje również pracę ze związkami branżowymi i władzami w celu rozwijania infrastruktury i podnoszenia świadomości publicznej dotyczącej korzyści związanych z użytkowaniem samochodów elektrycznych.

Wraz z planowaną elektryfikacją wszystkich nowych modeli na kluczowych rynkach (Japonia, Chiny, Stany Zjednoczone i Europa) do początku lat 30., Nissan będzie jednym z liderów kontynuujących starania na rzecz upowszechniania technologii samochodów elektrycznych.

Nissan jest przekonany, że branża motoryzacyjna może być siłą napędową w wychodzeniu naprzeciw globalnym potrzebom środowiskowym i klimatycznym poprzez zaangażowanie w innowacje oraz zmniejszanie wpływu na środowisko dzięki współpracy z władzami i partnerami na całym świecie. W połączeniu z coraz szerszym wykorzystaniem energii odnawialnej i rozbudową infrastruktury ładowania, elektryfikacja samochodów oraz bardziej zrównoważona działalność operacyjna mogą przyspieszyć nadejście neutralnej węglowo przyszłości.

###

1) „Cykl życia” obejmuje wydobycie surowców, produkcję, użytkowanie oraz recykling lub ponowne wykorzystanie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Więcej informacji na temat naszych produktów, usług i zaangażowania na rzecz zrównoważonej mobilności znajdziesz na stronie nissan-global.com. Zapraszamy także na nasze konta w serwisach Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn oraz do oglądania najnowszych materiałów wideo na YouTube.

 

Zielony Program Nissana w pigułce

W celu realizacji swojej filozofii środowiskowej „symbioza ludzi, pojazdów i przyrody”, Nissan promuje serię średniookresowych planów działań środowiskowych znanych pod wspólną nazwą Zielony Program Nissana. W ramach Zielonego Programu Nissana 2022, ogłoszonego w listopadzie 2017 roku, firma koncentruje się na czterech priorytetach:

Zmianach klimatycznych

Wspieranie dekarbonizacji społeczeństwa poprzez elektryfikację, inteligencję pojazdów oraz innowacyjną produkcję

Zależność od zasobów

Stworzenie systemu, który wykorzystuje zasoby w sposób efektywny i zrównoważony oraz promowanie usług pozwalających na bardziej efektywne wykorzystanie pojazdów

Jakość powietrza

Zapewnienie mniej szkodliwej emisji, stworzenie komfortowego środowiska we wnętrzu samochodu w celu ochrony zdrowia ludzi oraz zmniejszenie wpływu na ekosystem

Niedobór wody

Zmniejszenie zużycia wody i zarządzanie jakością wody w produkcji

Dodatkowe informacje dotyczące Zielonego Programu Nissana są dostępne na stronie programu: https://www.nissan-global.com/EN/ENVIRONMENT/GREENPROGRAM/FRAMEWORK/ Nissan Green Program oraz w Raporcie zrównoważonego rozwoju Nissana 2020.

 

Komunikat opublikowany przez Nissana